Terjemah Lagu Woodkid – Run Boy Run

Judul: Run Boy Run
Artis: Woodkid
Genre: Baroque Pop, Neofolk
Tahun: 2012

#Halaman ini merupakan bagian dari Daftar Terjemah Lagu Jonooit#

English – Bahasa Indonesia

Run boy run! This world is not made for you
Lari bocah, lari! Dunia ini terlalu berbahaya bagimu
Run boy run! They’re trying to catch you
Lari bocah, lari! Mereka mencoba untuk menghabisimu
Run boy run! Running is a victory
Lari bocah, lari! Dengan berlari kamu akan memenangkan pertarungan
Run boy run! Beauty lays behind the hills
Lari bocah, lari! Apa yang kamu cari ada dibalik bukit itu

Run boy run! The sun will be guiding you
Lari bocah, lari! Biar matahari yang menjadi pemandumu
Run boy run! They’re dying to stop you
Lari bocah, lari! Mereka berusaha mati-matian menghentikanmu
Run boy run! This race is a prophecy
Lari bocah, lari! Perlombaan ini adalah sebuah nubuat
Run boy run! Break out from society
Lari bocah, lari! Lepaskan dirimu dari perkumpulan mereka

(*) Tomorrow is another day
Hari esok lain cerita nya
And you won’t have to hide away
Kamu tak perlu lagi bersembunyi
You’ll be a man, boy!
Kelak kamu akan menjadi seorang pria, bocah!
But for now it’s time to run, it’s time to run!
Namun sekarang saatnya untuk lari, lari!

Run boy run! This ride is a journey to
Lari bocah, lari! Pelarian ini adalah sebuah perjalanan
Run boy run! The secret inside of you
Lari bocah, lari! Jaga baik-baik rahasia dalam dirimu
Run boy run! This race is a prophecy
Lari bocah, lari! Perlombaan ini adalah sebuah nubuat
Run boy run! And disappear in the trees
Lari bocah, lari! Sembunyi di balik pepohonan itu

(*)

Tomorrow is another day
Hari esok lain cerita nya
And when the night fades away
Ketika malam berganti
You’ll be a man, boy!
Kelak kamu akan menjadi seorang pria, bocah!
But for now it’s time to run, it’s time to run!
Namun sekarang saatnya untuk lari, lari!

#Halaman ini merupakan bagian dari Daftar Terjemah Lagu Jonooit#